Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa budynku kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą pieca (dokumentacja projektowa)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 12 300,00 zł

Opis inwestycji