Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 79 397,22 zł

Opis inwestycji