Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa budynku szkoły w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 181 277,79 zł

Opis inwestycji