Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chłodni w budynku sali wiejskiej w miejscowości Górsko

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 26 119,00 zł

Opis inwestycji