Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 8 730,00 zł

Opis inwestycji