Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wylotami do Jeziora Osłonińskiego) w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 1 126 322,71 zł

Opis inwestycji