Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluczewo polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 16 531,20 zł

Opis inwestycji