Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowejw miejscowości Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 081 444,38 zł

Opis inwestycji