Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 134 698,09 zł

Opis inwestycji