Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Przemęcie – dokumentacja projektowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 38 745,00 zł

Opis inwestycji