Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego w Siekowie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 23 902,50 zł

Opis inwestycji