Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 109 903,27 zł

Opis inwestycji