Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa placu przy sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 373,70 zł

Opis inwestycji