Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 1 409 566,52 zł

Opis inwestycji