Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perkowo-Przemęt

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 98 472,04 zł

Opis inwestycji