Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy-Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy-Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 197 855,37 zł

Opis inwestycji