Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Końcowej w miejscowości Mochy

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 157 004,21 zł

Opis inwestycji