Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 170 158,63 zł

Opis inwestycji