Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Łąkowej (nawiezienie tłucznia – pobocze, odnowienie rowu melioracyjnego)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 49 200,00 zł

Opis inwestycji