Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienia) drogi gminnej, dz. ewid. nr 254 w m. Poświętno gmina Przemęt

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 353 133,00 zł

Opis inwestycji