Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa wejścia do budynku sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 11 875,65 zł

Opis inwestycji