Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowy drogi dojazdowej, działka o nr ewidencyjnym 63/5 w miejscowości Błotnica

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 16 066,00 zł

Opis inwestycji