Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przygotowanie dokumentacji na obiekt usług społecznych w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji