Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rekultywacja wysypiska śmieci

  • Rok inwestycji:

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji