Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu na budynku OSP Perkowo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 572,70 zł

Opis inwestycji