Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu na DDP

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 43 000,00 zł

Opis inwestycji