Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu na sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 7 200,00 zł

Opis inwestycji