Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu sali wiejskiej w m. Borek

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 1 955,70 zł

Opis inwestycji