Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 155 707,44 zł

Opis inwestycji