Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont mostu drewnianego

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 19 200,00 zł

Opis inwestycji