Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont odcinka drogi gminnej w m. Górsko

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 19 894,00 zł

Opis inwestycji