Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont „Ptasiej Budki”

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 11 000,00 zł

Opis inwestycji