Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont sali w m. Mochy (malowanie, remont podłogi)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 18 590,64 zł

Opis inwestycji