Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont sali wiejskiej w miejscowości Siekówko (sufit)

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 19 278,00 zł

Opis inwestycji