Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 9 000,00 zł

Opis inwestycji