Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ścieżki rowerowej na ulicy Klasztornej w Przemęcie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 66 229,84 zł

Opis inwestycji