Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont stołów

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 2 200,00 zł

Opis inwestycji