Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont świetlicy wiejskiej w Borku

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 25 800,00 zł

Opis inwestycji