Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont tarasu i wejścia głównego do sali wiejskiej w Sączkowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 22 288,00 zł

Opis inwestycji