Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont utwardzenia terenu przy sali wiejskiej w Sączkowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 17 000,00 zł

Opis inwestycji