Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont wejsćia do GCKiB i tarasu

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 57 264,29 zł

Opis inwestycji