Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych i wykonaniem elewacji ściany frontowej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 156 653,68 zł

Opis inwestycji