Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu „Szatnia na medal”

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 124 416,78 zł

Opis inwestycji