Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont zaplecza w sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 11 000,00 zł

Opis inwestycji