Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renault Premium WUKO

  • Rok inwestycji: 2021-2024

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 374 381,70 zł

Opis inwestycji