Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja mebli kuchennych w Sali wiejskiej w Nowej Wsi

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 14 544,00 zł

Opis inwestycji