Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja studni kanalizacyjnych w miejscowości Perkowo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 20 207,00 zł

Opis inwestycji