Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rowerki wodne

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 41 795,40 zł

Opis inwestycji