Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Stawnej

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji