Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika bezodpływowego w Sokołowicach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sokołowice

  • Łączna kwota inwestycji: 168 783,60 zł

Opis inwestycji